Advertisement

Star

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
Star
Star.png
Beskrivelse
Dette er ofte et mål å samle i Mario-serien
  • Første opptreden:
Super Mario Bros(1985)
  • Siste opptreden:
Super Mario Galaxy 2(2010)

En Star (stjerne) er et vanlig mål til en bane. Det kan også hende du må samle mange av dem. De dukket opp i 1985 og brukes fortsatt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.