Wikia


Niet te verwarren met Propeller Box

Propeller Block

Propller Block.

Een Propeller Block is een type blok die verschijnt in New Super Mario Bros. Wii.

Propeller Blocks zijn blauw, hebben witte ogen, en een gele propeller. Mario kan Propeller Blocks oppakken, en dan hetzelfde doen als wat hij ook kan als hij Propeller Mario is, de lucht in vliegen. Zo kan Mario ook op hogere plekken komen waar hij normaal niet kan komen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.