Wikia


Wolk mario

Cloud Mario is een transformatie van Mario.

Mario verandert in Cloud Mario bij het pakken van een Cloud Flower. Cloud Mario kan zelf wolken creëren wanneer de speler de Wii-afstandsbediening schudt. Hij kan steeds drie wolken achter elkaar maken. Na korte tijd verdwijnen die wolken ook weer. Ook kan Cloud Mario sneller rennen dan normaal. Net als bij Bee Mario, verandert Cloud Mario weer in de gewone Mario wanneer hij water aanraakt. Cloud Mario verschijnt in Super Mario Galaxy 2.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.