Mario Wiki
Advertisement

Niet te verwarren met Clampy

Clam.

Een Clam is een roze oester die verschijnt in onderwaterlevels.

Als Mario in zijn buurt komt of door hem heen zwemt, kan Clam dichtklappen. Meestal is Mario dan af, maar soms kan de Clam ook weer open klappen en kan Mario weer wegzwemmen. Clam maakte zijn debuut in Super Mario World 2: Yoshi's Island, en verscheen daarna nog als vijand in Super Mario 64, Yoshi's Story, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2. In New Super Mario Bros. Wii verschijnen ook Clams, die Clampy heten.

Advertisement