Mario Wiki
Advertisement
Mario Wiki
4 610
pagine

Questa è una lista di tutte le persone che hanno contribuito alla creazione e allo sviluppo di Super Mario Galaxy.

Indice

Designer del concetto del gioco

Direttore e designer del gioco

 • Yoshiaki Koizumi

Direttore dell'aspetto dei livelli

 • Koichi Hayashida

Aspetto dei livelli

 • Futoshi Shirai
 • Daisuke Tsujimura
 • Haruka Kakinuma
 • Ryutaro Kanno
 • Toshihiro Kawabata

Script

 • Takayuki Ikkaku

Direttore della programmazione

 • Naoki Koga

Programmatore del giocatore

 • Hideaki Shimizu

Supervisore della programmazione del gioco

 • Takeshi Hayakawa

Programmatore delle cinematiche

 • Tatsuro Ota

Programmatore della telecamera

 • Katsuyasu Ando

Programmatore del sistema

 • Atsushi Yamaguchi

Programmatore dei boss

 • Norihiro Aoyagi

Programmatore del sistema di collisione

 • Hirokazu Matsuda

Programmatore dei nemici

 • Kiyoshi Takeuchi

Programmatore degli eventi

 • Hideyuki Sugawara

Coordinatore degli aspetti

 • Takeshi Hosono

Supervisore dell'aspetto dei personaggi

 • Kenta Motokura

Aspetto dei personaggi

 • Atsushi Mishima
 • Daisuke Watanabe
 • Rikuto Yoshida
 • Masanori Esaki
 • Kazuhiro Saito
 • Takumi Ishii

Aspetto delle animazioni dei personaggi

 • Hiroko Ihara
 • Masayuki Kawakita
 • Tetsuro Horimizu

Supervisore dell'aspetto dei pianeti

 • Kazumi Yamaguchi

Manager dell'aspetto dei pianeti

 • Hiromu Takemura

Aspetto dei pianeti

 • Kenji Ishii
 • Kazunori Hashimoto
 • Takuro Shimizu
 • Sanae Suzuki
 • Ritsuko Tanaka
 • Tetsu Shoji
 • Noriko Urita

Aspetto e concetti dell'interfaccia

 • Yasuhiko Matsuzaki

Aspetto dell'interfaccia

 • Mei Ide

Aspetto degli effetti

 • Yumiko Matsumiya

Direttore delle cinematiche

 • Masaki Yokobe

Animazioni delle cinematiche

 • Katsuki Hisanaga
 • Kouichi Terasawa
 • Naoyuki Yoshida
 • Hisashi Tohyama

Design degli oggetti delle cinematiche

 • Shinsuke Yamasaki

Design degli effetti delle cinematiche

 • Haruyasu Ito
 • Motoaki Fukuda

Direttore del suono

 • Masafumi Kawamura

Musica

Programmi sonori ed effetti

 • Yuya Takezawa
 • Shigetoshi Gohara

Voci

Performance

 • Mario Galaxy Orchestra

Supporto della programmazione

 • Hirohito Yoshimoto
 • Keizo Ohta

Management del progresso

 • Keizo Kato

Supporto tecnico

 • Keisuke Matsui
 • Hiroshi Arai
 • Masato Kimura
 • Yoshito Yasuda
 • Hironobu Kakui

Artwork

 • Nanako Kinoshita
 • Kazuma Norisada

Illustrazioni

 • Shigehisa Nakaue
 • Ryusuke Yoshida
 • Yuri Adachi

Supervisore delle illustrazioni

 • Yusuke Nakano

Debug

 • Atsushi Tada
 • Takeshi Nishizawa
 • Akihito Fujiki
 • Maki Yoshitake
 • Mitsuhiro Senoo
 • Hideki Nakajima
 • Super Mario Club

Supporto del debug

 • Noboru Sunada
 • Akihiro Sakatani

Localizzazione nord americana

 • Gema Almoguera
 • Julian Chunovic
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary
 • Erik Peterson
 • Scot Ritchey
 • Kevin Sullivan
 • Jonathan Yeckley

Management della localizzazione nord americana

 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

Testing

 • NOA Product Testing

Management della localizzazione europea

 • Andy Fey
 • Martin Weers

Traduzioni

 • David Cousseques
 • Martino Deimel
 • Emilio Gallego
 • Kay Hermann
 • Hervé Lefranc
 • Elena Nardo
 • Barbara Pisani
 • Aquilles Kei Takakashi

Testing

 • NOE Testing Team

Versione cinese

 • Shin'ichi Sasamoto

Traduzione della versione cinese

 • Hao Xu
 • Xiaochun Qiu
 • Mengzhi Wu

Testing della versione cinese

 • iQue Testing Team

Ringraziamenti speciali

 • Keijiro Inoue
 • Takahiro Hamaguchi
 • Tomoaki Kuroume
 • Atsushi Masaki
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Takumi Kawagoe
 • Kaoru Sato
 • Miki Nakagawa
 • Sayaka Hakoda
 • Mirai Takezawa
 • Rie Shimizu
 • Sakiko Matsuo
 • Ryo Uchida
 • Hiroyuki Masuyama
 • Kozo Kimura
 • Ryosuke Meguro
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Nintendo Tokyo Office
 • All Nintendo EAD members

Produttori

Produttori esecutivi