FANDOM


Questa è una lista dello staff che hanno contribuito per sviluppare Mario Kart DS

Produttori generali

Produttori

Direttori

 • Makoto Wada
 • Yasuyuki Oyagi

Direttore della modalità missioni

 • Kimiharu Hyodo

Direttore della modalità Wi-Fi

 • Katsuhito Nishimura

Pianificazione

 • Shinya Hiratake
 • Taku Matoba

Direttori della programmazione

 • Katsuhisa Sato

Sistemi della programmazione

 • Yusuke Shiraiwa

Programmazione oggetti 2D/UI

 • Jyunya Kameda

Programmazione articoli

Programmazione oggetti

 • Shunsaku Kato

Programmazione Wi-Fi

 • Yukihiko Ito

Programmazione UI

 • Hiroyuki Kono
 • Soichi Nakajima
 • Yusuke Shibata

Direttore del Design

 • Yoshiki Haruhana

Direttore dei circuiti

 • Hiromu Takemura

Design circuiti

 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto
 • Taeko Sugawara

Design oggetti

 • Masaaki Ishikawa
 • Masanobu Sato

Direttore UI

 • Takahiro Hamaguchi

Design UI

 • Emi Tomita
 • Hidekazu Ota
 • Tomoko Ichikawa
 • Hiroko Tsuji
 • Yoshifumi Masaki
 • Takako Ishii

Direttore degli effetti

 • Keijiro Inoue

Design effetti

 • Motoaki Fukuda
 • Sayaka Yano

Direttore del suone

 • Mitsuhiro Hikino

Musica

Effetti sonori

Voci

Manager dei progressi

 • Keizo Kato

Supporto tecnico

 • Hironobu Kakui
 • Shingo Okamoto
 • Toru Inage

Supporto della programmazione

 • Tetsuya Sasaki
 • Tsutomu Araki
 • Yuuki Onozawa
 • Satoru Osako
 • Tetsuya Nakata
 • Akio Terui
 • Programming Support Group

Supporto dello sviluppo ambientale

 • SPD Development Environment and Art Group

Debug

Nintendo Wi-Fi Connection

Gestione generale

 • Wi-Fi Connection Working Group

Sviluppo del sistema

 • Wi-Fi Connection Development Team

Localizzazione NOA

 • Nate Bihldorff
 • Bill Trinen

Gestione della localizzazione NOA

Testing produttivi NOA

 • Yoshinobu Mantani
 • Shuji Hashimoto
 • Rob Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Scott Callahan
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Tomoko Mikami
 • Dougall Campbell

Coordinazione NOE

 • Andy Fey

Localizzazione NOE

 • Daniel Schäfers
 • Pierre Sanchez
 • Palma Sánchez
 • Andrea Salvi

Gestione della Localizzazione NOE

 • Hiroyuki Uesugi
 • Kai Zeh

Test produttivi NOE

 • Erkan Kasap
 • Matthew Mawer
 • Sigi Hügel
 • Alexander Kuhl

Supporto grafico

 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Artwork

 • Keisuke Kadota
 • Fumiyoshi Suetake

Illustrazione CG

 • Shigehisa Nakaue
 • Aya Oyama
 • Ryusuke Yoshida

Ringraziamenti speciali

 • Tadashi Sugiyama
 • Keizo Ota
 • Shigeo Touma
 • All EAD

Produttore esclusivo

I contenuti della comunità sono disponibili sotto la licenza CC-BY-SA a meno che non sia diversamente specificato.