FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de Wario Land: Super Mario Land 3, tel que cité dans les crédits du jeu.

Director

Programmer

 • Yamanaka Masaru
 • Ozawa Yuguru
 • Hirano Isao
 • Katsuki Yoshinori

Graphic Designer

 • Kiyotake Hiroji
 • Hosokawa Takehiko
 • Sugino Kenichi

Music Composer

Package Designer

 • Nomura Fujiko
 • Nakano Yusuke

Special Thanks To

 • Izushi Takehiro
 • Yamamoto Masao
 • Harada Takahiro
 • Ozaki Nobuhiro
 • Dan Owsen
 • Dayv Brooks
 • Tamura Keiko
 • Mary Cocoma
 • Hiro Yamada
 • David Patton
 • Graham Archer
 • Shibata Satoru

Testing Player

 • Okada Masaru
 • Kanoh Makoto
 • Sakashita Masafumi
 • Fukui Kohta
 • Terasaki Keisuke
 • Mashimo Masahiko
 • Yamagami Hitoshi
 • Totaka Kazumi
 • Yamane Tomoyoshi
 • Hori Yuji
 • Imoto Takashi
 • Kaneshige Tsutomu
 • Kawano Masahiro
 • Nagareda Takeshi
 • Matsumura Satoshi
 • Yamamoto Yukihiro
 • Yamauchi Makoto
 • Nogami Satoshi
 • Takeuchi Eiko
 • Maruno Atsushi

Producer

Presented By Nintendo

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+