FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de WarioWare: Twisted!, tel que cité dans les crédits du jeu.

Producers

Supervisors

Concepts

 • Koichi Kawamoto
 • Kazuyoshi Osawa

Chief Director

Directors

 • Osamu Yamauchi
 • Teruyuki Hirosawa

Game Design

 • Noriyuki Sato
 • Norikatsu Furuta
 • Ko Takeuchi
 • Kazuyoshi Osawa
 • Takaya Fujii
 • Goro Abe
 • Hideo Hatayama
 • Yasutaka Takeuchi
 • Kyoko Watanabe
 • Ryutaro Takahashi
 • Osamu Yamauchi
 • Kenichi Nishimaki
 • Toshihiro Nishii
 • Kenji Matsumoto
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhiko Furukawa
 • Kazuhito Norimoto
 • Yasuhito Fujisawa
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi
 • Teruyuki Hirosawa
 • Mami Nishimura
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Yukie Kuwa

Programming Directors

 • Kazuyoshi Osawa
 • Kenji Matsumoto

Programming

 • Kazuyoshi Osawa
 • Yasutaka Takeuchi
 • Ryutaro Takahashi
 • Osamu Yamauchi
 • Kenji Matsumoto
 • Toshihiro Nishii
 • Yuki Tsuji
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Masayuki Taira

Character Supervisor

Wario Design

Character Design

Design Directors

Design

 • Norijuki Sato
 • Norikatsu Furuta
 • Ko Takeuchi
 • Kazuyoshi Osawa
 • Hideo Hatayama
 • Naoko Mori
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhito Norimoto
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimaru
 • Yukie Kuwa

Sound Director

 • Kenichi Nishimaki

Music

 • Kenichi Nishimaki
 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba

Sound Effects & Programming

 • Takaya Fujii

Artwork

 • Nanako Kinoshita
 • Chiharu Sakiyama
 • Kiyomi Oe
 • Kazuma Norisada
 • Yasuo Inoue

Hardware Design

 • Masahiko Ota
 • Takashi Imoto
 • Kazuhiro Fujihara
 • Kazunori Koshiishi
 • Motoki Fujita
 • Yoshitomo Goto
 • Noriaki Sakaguchi
 • Shinji Yamamoto
 • Fumihiko Tamiya
 • Ryo Fukasawa
 • Yoshitery Fukuda
 • Noriko Akita

Voice

 • Nate Bihldorff
 • Tom Eberspecher
 • Andy Hartpence
 • Ann Lin
 • Charles Martinet - Wario
 • Reiko Ninomiya
 • Christina Peyser
 • Norikastu Furutu
 • Ko Takeuchi
 • Takaya Fujii
 • Kyoko Watanabe
 • Yumi Nagai
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Junko Yoshikawa
 • Atsushi Ikuno
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Eiko Haruki
 • Teruyuki Hirosawa
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimura
 • Yasuhisa Baba
 • Yukie Kuwa

Models

 • Yuki Tsuji
 • Naoko Mori
 • Youhei Kubotsu
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimura
 • Boji the Cat

English Voice Engineer

 • Kirk Arndt

North American Localization

 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Rich Amtower

Localization Management

NOA Product Testing

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Randy Shoemake
 • Rich Richardson
 • Mika Kurosawa
 • Michael Leslie
 • Jason Mahaffa
 • Zac Evans
 • Terral Dunn
 • Phil Honeywell
 • David Hunziker
 • Chris Needlham

Debug

 • Super Mario Club
 • Fumiaki Shimada
 • Yasunori Shibayama
 • Atsushi Takeda
 • Miho Murata
 • Yumi Kimura
 • Tetsuya Ohishi
 • Keiko Ohtsu
 • Takayuki Murayama
 • Toshihide Yanai
 • Sotaro Mochizuki
 • Jota Nakai
 • Rieko Ishino
 • Kenichi Maeda
 • Noboru Sunada
 • Masako Sakai
 • Maki Nadabe

Special Thanks

Executive Producer

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+