FANDOM


5 667 Pages


Ceci est une liste du personnel de WarioWare: Snapped!, tel que cité dans les crédits du jeu.

Producers

Supervisor

Chief Director

Director

 • Naoko Mori

Concept

 • Koichi Kawamoto

Game Design

 • Masahiro Oku
 • Naoko Mori
 • Yohei Kubotsu
 • Waki Shigeta
 • Saki Kureta

Program Director

 • Masahiro Oku

Program

 • Kazuhiko Furukawa
 • Misuzu Yoshiba
 • Tetsuya Sato

Design Director

 • Yohei Kubotsu

Design

 • Waki Shigeta
 • Yukie Kuwa
 • Asako Kagito
 • Kayoko Murakami
 • Masae Bouno

Sound Director

 • Yasuhisa Baba

Sound Effects

 • Saki Kurata

Character Design

Artwork

 • Takanao Konbo
 • Takashi Hosoi
 • Kae Konishi

Illustration Supervisor

 • Yusuke Nakano
 • Ryusuke Yoshiba

Character Voices

 • Charles Martinet - Wario
 • Reiko Ninomiya
 • Nate Bihldorff
 • Sarah Rades
 • Masahiro Oku
 • Naoko Mori
 • Yohei Kudotsu
 • Yasuhisa Baba
 • Waki Shigeta
 • Saki Kurata
 • Tetsuya Sato
 • Mehagan Brady
 • Yuika Hirosawa
 • Jiro the Dog

Models

 • Masahiro Oku
 • Yohei Kudotsu
 • Waki Shigeta
 • Misuzu Yoshiba
 • Saki Kurata

Debug Support

 • Kiyoshi Ishibiki

Debug

 • Akinori Tsuyama
 • Ayumu Takeuchi
 • Kaori Iiba
 • Masanori Oishi
 • Junko Minami
 • Yoki Omura
 • Yoko Tomita
 • Hiroko Sakagushi

North American Localization

Product Support

 • Sachiko Ikeba

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Nate Bihldorff
 • Tim O’Leary
 • Reiko Ninomiya
 • Rich Amtower

Localization Staff

 • Gema Almoguera
 • Joanie Grenader
 • Eric Smith
 • Ethan Stockton

Special Thanks

 • Ryuichi Nakada
 • Kimiko Nakamichi
 • Hiroshi Momose
 • Yukiko Furuta
 • Yasumasa Miyoshi
 • Kenichi Nishimaki
 • Takeshi Ando
 • Yasuhito Fujisawa
 • Masayuki Taira
 • Tsutomu Kitanishi
 • Daisuke Yasumatsu
 • Hideki Masa
 • Mehagan Brady

Executive Producers

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+