FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de WarioWare: Smooth Moves, tel que cité dans les crédits du jeu.

Producers

Supervisors

Concepts

 • Koichi Kawamoto

Chief Director

Director

Game Design

 • Hideo Hatayama
 • Ko Takeuchi
 • Yasutaka Takeuchi
 • Yoshio Sakamoto
 • Goro Abe
 • Norikatsu Furuta
 • Ryuichi Nakada
 • Masanobu Matsunaga
 • Youhei Kubotsu
 • Takeshi Ando
 • Naoko Mori
 • Taku Sugioka
 • Yuuki Tsuji
 • Kenichi Nishimaki
 • Kenji Matsumoto
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Mami Nishimura
 • Yukie Kuwa
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Naotaka Onishi
 • Kazuhito Norimoto
 • Teruyuki Hirosawa
 • Takahiro Suzuki
 • Brady Mehagan
 • Kayoko Murakami
 • Paul Patrashcu
 • Waki Shigeta
 • Naoko Mitome
 • Kenichi Nishidono
 • Masahiko Nagaya
 • Misuzu Yoshida

Program Director

 • Taku Sugioka

Programming

 • Yasuhito Fujisawa
 • Misuzu Yoshida
 • Masayuki Taira
 • Yasutaka Takeuchi
 • Kazuhiko Furukawa
 • Kenji Matsumoto
 • Yuuki Tsuji

Character Supervisor

 • Yoichi Kotabe

Illustration Supervisors

 • Ryusuke Yoshida
 • Yusuke Nakano
 • Masanori Sato

Wario Design

Character Design

 • Ko Takeuchi

Design Director

 • Naoko Mori

Design

 • Kazuhito Norimoto
 • Mami Nishimura
 • Naotaka Onishi
 • Norikatsu Furuta
 • Youhei Kubotsu
 • Hideo Hatayama
 • Takeshi Ando
 • Kayoko Murakami
 • Paul Patrashcu
 • Takahiro Suzuki
 • Yukie Kuwa
 • Kenichi Nishidono
 • Waki Shigeta
 • Masahiko Nagaya

Sound Director

 • Kenichi Nishimaki

Music

 • Naoko Mitome
 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba

Artwork

 • Ryuichi Suzuki
 • Takashi Hosoi
 • Sachiko Nakamichi
 • Hisayo Osanai

Character Voices

Models

 • Naotaka Onishi
 • Masayuki Taira
 • Yuuki Tsuji
 • Kazuhito Norimoto
 • Youhei Kubotsu
 • Misuzu Yoshida
 • Yukie Kuwa
 • Masahiko Nagaya

Debug

 • Takaya Fujii
 • Naofumi Terazono

Super Mario Club

 • Kanta Yokota
 • Youichiro Fukuda
 • Takafumi Harano
 • Kuniaki Yamashita
 • Yoshiaki Nakamoto
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Kou Miyauchi
 • Hiroko Sakaguchi
 • Sumika Nakamura
 • Hideo Kakiuchi
 • Akemi Setogawa
 • Yuichi Kitamura
 • Kuniko Fujii
 • Mami Mikuni
 • Ryuhei Yamazaki
 • Junko Minami
 • Tomoharu Yamashita
 • Syoichiro Takeyoshi
 • Sotaro Mochizuki
 • Rieko Koizumi
 • Emi Yamanaka
 • Miwako Takahashi

Special Thanks

 • Reiko Wakimoto
 • Masatoshi Okuno
 • Nobuhiro Ozaki
 • Hisashi Nogami
 • Fujiko Nomura
 • Ken Kato
 • Soichi Yamamoto
 • Katsuhiro Nishida
 • Kyoko Nakazawa
 • Hitomi Nakano
 • Masahiro Takeguchi
 • Kenji Yamada
 • Ryuta Kaimoto
 • Yoshito Yasuda

North American Localization

 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya

Localization Management

 • Leslie Swan
 • Bill Trinen
 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller

Preproduction Audio and Visual Support

 • Craig Dysart

Localization Engineering Support

 • Mark Jawad

Executive Producer

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+