FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de WarioWare: Do It Yourself, tel que cité dans les crédits du jeu.

Chief Director

Director

Script

 • Kyoko Watanabe

Programming Director

 • Taku Sugioka

Programming

 • Takumi Hatakeyama
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Misuzu Yoshida
 • Tetsuya Sato

Design Director

 • Masahiko Nagaya

Design

 • Sachiko Ikeda
 • Naoko Okamoto
 • Eri Yamagami
 • Yukie Kuwa
 • Daisuke Yasumatsu
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Masae Bono

Sound Director

 • Kenichi Nishimaki

Sound

 • Takeru Kanazaki

Coordination

 • Tomomi Fujisawa

Game Contents

 • Goro Abe
 • Takumi Hatakeyama
 • Kyoko Watanabe
 • Sachiko Ikeda
 • Naoko Okamoto
 • Eri Yamagami
 • Kenichi Nishimaki
 • Taku Sugioka
 • Kazuhiko Furukawa
 • Sensuke Obata
 • Yasuhito Fujisawa
 • Yukie Kuwa
 • Masahiko Nagaya
 • Misuzu Yoshida
 • Tomomi Fujisawa
 • Kenichi Nishidono
 • Daisuke Yasumatsu
 • Asako Kagita
 • Takeru Kanazaki
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Masae Bono
 • Tetsuya Sato
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Yohei Kubotsu
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Rika Imaeda
 • Momo O-oka
 • Yoki Omura
 • Isamu Kawase
 • Ayumu Takeuchi
 • Atsushi Takeda
 • Yoshinori Tone
 • Yoshiaki Nakamoto
 • Mayu Hamada
 • Chika Matsuda
 • Masashi Matsuyoshi
 • Sotaro Mochizuki

Record Contents

 • Takeru Kanazaki
 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba
 • Saki Kurata
 • Hiroki Morishita
 • Sho Murakami

Comic Contents

 • Kotobuki Shiriagari
 • Isami Nakagawa
 • Sekaiichi Asakura
 • Masakazu Amahisa
 • Rei Betsuyaku
 • Yukie Kuwa
 • Kenichi Nishidono
 • Daisuke Yasumatsu
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Masae Bono

Wario Design

 • Hiroji Kiyotake

Character Design

 • Ko Takeuchi
 • Masahiko Nagaya
 • Asako Kagita

Artwork

 • Takanao Kondo
 • Takashi Hosoi

Illustration Supervisors

 • Yusuke Nakano
 • Ryusuke Yoshida

Character Voices

 • Yasuhisa Baba
 • Masahiko Nagaya
 • Asako Kagita
 • Takeru Kanazaki
 • Naotaka Onishi
 • Brady Mehagan
 • James Anderson
 • Charles Martinet - Wario
 • Reiko Ninomiya
 • Alan Averill
 • Nate Bihldorff
 • Ann Lin
 • Leslie Swan
 • Sara Rades
 • Faye Hoerauf
 • Jonathan Veckley

Debug Support

 • Kiyoshi Ishibiki
 • Yoshiaki Onishi
 • Yuki Tanikawa

Debug

 • Sensuke Obata
 • Kenichi Nishidono
 • Rika Imaeda
 • Sae Irie
 • Momo O-oka
 • Yoki Omura
 • Emi Kashiuda
 • Isamu Kawase
 • Hiroyuki Kawamoto
 • Shintaro Kirihara
 • Takeshi Kiriyama
 • Hiroko Sakaguchi
 • Yasuhiro Suenaga
 • Mitsuhiro Seno
 • Masakazu Takahashi
 • Aiko Takami
 • Keito Takayasu
 • Ayumu Takeuchi
 • Atsushi Takeda
 • Atsushi Tada
 • Akinori Tsuyama
 • Yusuke Tojima
 • Yoshinori Tone
 • Daisuke Naka
 • Yoshiaki Nakamoto
 • Tomoko Nadabe
 • Katsuhiro Ni
 • Mayu Hamada
 • Koki Higashino
 • Naoto Hiruta
 • Chika Matsuda
 • Masashi Matsuyoshi
 • Junko Minami
 • Tomohiro Minamizaki
 • Shogo Miyamae
 • Sotaro Mochizuki
 • Masaki Mori
 • Daiki Moriyama
 • Yuki Yagi
 • Kuniaki Yamashita
 • Tomoharu Yamashita
 • Mitsutaka Yoshida

Technical Support

 • Norihito Ito
 • Takehiro Oyama

North American Localization

 • Rob Heiret
 • Derek Seklecki
 • Jonathan Veckley

NOA Localization Management

 • Nate Bihldorff
 • Tim O'Leary
 • Leslie Swan

North American Debug

 • Zac Evans
 • Andrew Kolden
 • Jeffrey Storbo
 • NOA Product Testing

Special Thanks

 • Tomoyoshi Yamane
 • Nobuhiro Ozaki
 • Yukiko Furuta
 • Masatoshi Okuno
 • Yuichi Ozaki
 • Ami Makino
 • Shinji Kurimoto
 • Masaaki Tatsumi
 • Emi Haga
 • Shogo Yachi
 • Takeshi Narita
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Tsutomu Kitanishi

Concept

 • Koichi Kawamoto

Supervisors

Producers

Executive Producer

Co-developed by INTELLIGENT SYSTEMS

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+