FANDOM


5 667 Pages


Ceci est une liste du personnel de WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, tel que cité dans les crédits du jeu.

Producers

 • Takehiro Izushi
 • Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Directors

Design Director/Character Design

Sound Director

 • Ryoji Yoshitomi

Game Design

 • Goro Abe
 • Kyoko Watanabe
 • Ryutaro Takahashi

Wario Design

Programming

 • Osamu Yamauchi
 • Toshihiro Nishii
 • Kenji Matsumoto
 • Taku Sugioka
 • Masahiro Oku
 • Yuuki Tsuji
 • Shouichi Kanehisa
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Naoki Nakano

Graphic Design

 • Kou Takeuchi
 • Naoki Mori
 • Takeshi Ando
 • Kyoko Kasuga
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhito Norimoto
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi

Music

 • Masanobu Matsunaga
 • Kenichi Nishimaki

Models

 • Boji
 • Ryutaro Takahashi
 • Yasuko Takahashi
 • Yuuki Tsuji
 • Takeshi Ando
 • Youhei Kubotsu

Voices

Character Supervisor

 • Youichi Kotabe

GBA WarioWare

 • Hirofumi Matsuoka
 • Fukui Kouta
 • Ryouji Yoshitomi
 • Noriyuki Satou
 • Norikatsu Furuta
 • Kou Takeuchi
 • Kazuyoshi Osawa
 • Goro Abe
 • Takao Nakano
 • Kyoko Miyamoto
 • Mitsuaki Sakamaki
 • Ryutaro Takashi

North American Localization

 • Rich Amtower
 • William Barnes
 • Reiko Ninomiya
 • Bill Trinen

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

Debug

 • Super Mario Club
 • Takahiro Kumasaka
 • Kanako Fujisawa
 • Miyuki Yamashita
 • Chie Maeda
 • Rieko Ishino
 • Ryoutaro Shiba
 • Keiko Otsu
 • Hirokatsu Nishimura
 • Takeichiro Azuma
 • Hideki Katsui
 • Kotaro Haneda
 • Tatsuya Nawata
 • Narimasa Hakodate
 • Kazuki Hashimoto
 • Yoshinori Isoda
 • Shigeo Takada
 • Akito Okazaki
 • NOA Product Testing
 • Yoshinobu Mantani
 • Robert Crombie
 • Kirk Buchanan
 • Randy Shoemake
 • Lucas Ritting
 • Melvin Forrest
 • Miho Hattori
 • Phil Honeywell
 • Terral Dunn
 • David Hunziker

Special Thanks

 • Naoko Saeki
 • Masatoshi Okuno
 • Yasuhiro Matsumoto
 • Takeshi Narita
 • Sensuke Obata
 • Kenji Yamada
 • Junko Yoshikawa

Executive Producer

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.

Référence

 1. Twitter
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+