FANDOM


5 642 Pages


Ceci est une liste du personnel de New Super Luigi U, tel que cité dans les crédits du jeu.

Producer

Coproducer

 • Hiroyuki Kimura

Director

 • Masataka Takemoto

Game Design

 • Shigeyuki Asuke
 • Daiki Iwamoto
 • Ryutaro Kanno

Level Design

 • Yasuhiro Akama
 • Eiji Mukao
 • Kenta Usui
 • Yuya Sato
 • Naoya Yamamoto
 • Yasuhisa Yamamura
 • Kosono Okina
 • Takayuki Ikkaku

Level Design Adviser

 • Toshihiko Nakago

Lead Design

 • Masanobu Sato

Character Design

 • Tsubasa Sakaguchi
 • Hirohito Shinoda
 • Keisuke Umeda
 • Yuki Hamada

Field Design

 • Masanao Arimoto
 • Yasuyo Iwawaki
 • Yuka Sawano
 • Takashi Fukahori
 • Yasutomo Nishibe
 • Shunichi Shirai
 • Mayako Sugimoto
 • Tadashi Tanaka

World Map Design

 • Takeshi Koike
 • Saki Kaneko

UI Design

 • Tokihiko Toyoda
 • Satoko Okada
 • Mariko Tachibana

Visual Effect Design

 • Haruyasu Ito

Design Adviser

 • Atsushi Miyagi

Programming Director

 • Shiro Mouri

System Programming

 • Shintaro Sato
 • Takuma Oiso

Layer Programming

 • Keigo Nakanishi

Cinematic Programming

 • Makoto Sasaki

Field System Programming

 • Hisashi Okada

Enemy & Object Programming

 • Tatsuo Nishiyama
 • Keiji Takahashi
 • Toshiyuki Doi
 • Kenichi Nishiyama
 • Arisa Kitani
 • Etsuko Sakai
 • Fumiya Nakano
 • Takuma Deguchi

World Map Programming

 • Yasunori Soejima
 • Koji Sakai

UI Programming

 • Kiyoshi Koda
 • Masaru Nii
 • Akira Mizukami

Sound Engineering

 • Yohei Miyagawa
 • Natsuko Yokoyama

Music

 • Shiho Fujii
 • Mahito Yokota

Sound Adviser

General Coordination

 • Tsutomu Kaneshige
 • Tomoaki Yoshinobu

Cinematic Director

 • Tomoe Aratani

Cinematic Design

 • Yoshikazu Sumioka
 • Masaya Akiyama
 • Takahiro Nishigaki
 • Asako Shibata

Character Supervisors

 • Akiko Sato
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Character Voices

Technical Support

 • Yuta Ogawa

NOA Localization Management

NOA Localization

 • Camilo Alba Navarro
 • Hélène Bisson-Pelland
 • Robert Heiret
 • Laurence Millerioux-Tanen
 • César Pérez
 • Eric Smith
 • Ethan Stockton

NOE Localisation Management

 • Erkan Kasap
 • Takashi Katagiri
 • Jamie Grant
 • Andrew Steele

NOE Localisation

 • Steffen Lotz
 • Daniel Campbell
 • Matthew Fosbrook
 • Marie Suffert
 • Tito Leati
 • Emanuele Fabbioni
 • Gunnar Friedrich
 • Jesko von Werthern
 • Blanco Hueso Taulés
 • Miguel Sánchez Esteban
 • Saskia Doorschodt
 • Carsten Harmans
 • Ilya Liberman
 • Stanislav Bush
 • Bernardo Serpa
 • André Pinto

Testing

 • Ryuji Hamaguchi
 • Hiroaki Gohara
 • Naoki Takami
 • Ruosuke Yamada
 • Kentaro Nishimura
 • Mario Club Co., Ltd.
 • NOA Product Testing
 • NOE Quality Assurance
 • All General Support Group

Special Thanks

 • Takumi Kawagoe
 • Shunsuke Makita
 • Yoji Inagaki
 • Takahiro Watanabe
 • Keisuke Nishimori
 • Yoko Fukuda
 • Aya Shida
 • Junki Ikeuchi
 • Shigetoshi Kitayama
 • Takuhiro Dohta
 • Takahiro Takayama
 • Tomohisa Saito
 • Hirokazu Matsui
 • Yuki Ijiri
 • Daiki Nishioka
 • Ryusuke Yoshida
 • Naoko Ayabe
 • Takumi Wada
 • Yuri Adachi
 • Yusuke Nakano
 • Kiyomi Itani
 • Aki Sakurai
 • Takashi Hosoi
 • Keizo Kato
 • SRD
 • IMAGICADIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Mox Co., Ltd

General Producer

Executive Producer

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+