FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Tennis, tel que cité dans les crédits du jeu.

Main Game Design

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director

 • Haruki Kodera

Sound Director

 • Masaaki Uno

Opening Directors

 • Yasuhiro Taguchi
 • Atsushi Fujimoto

Assistant Directors

 • Yusuke Sugimoto
 • Toru Takamatsu

Game Design Staff

 • Yusuke Sugimoto
 • Ayumu Shindo
 • Shuji Shimizu
 • Kentaro Sakou

Main Programmers

 • Haruki Kodera
 • Toru Takamatsu

Support Programmer

 • P.E. Jareth Hein

Sound Support

 • Norio Shimizu
 • Kaoru Shimada

Original Characters

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake
 • Shin Yamanouchi
 • Fumihide Aoki

3D Character Graphics

 • Fumihide Aoki
 • Junichi Ochiai
 • Masayuki Hashimoto
 • Hiroto Nakashima
 • Shigeki Kimura
 • Toshiaki Tanaka

3D Graphics

 • Junko Nakamura
 • Mieko Koguchi
 • Kanako Horiguchi
 • Hidetoshi Sakamoto
 • Kaori Matsunaga

Screen Layout & 2-D Graphic Design

 • Mitsumasa Muraishi

Original Music Composers

 • Kazumi Totaka
 • Kozue Ishikawa
 • Yukio Kaneoka

Music Composition & Arrangement

Voice Actors

Supervisors

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Koji Kondo

Graphic Support

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato

CG Design & Package Design

 • Yusuke Nakano

CG Design Support

 • Wataru Yamaguchi
 • Michiyo Oshio

Japanese Manual Editors

 • Ryuji Hagino
 • Naruhisa Kawano

Public Relations

 • Atsushi Tejima
 • Mitsuaki Hagishima
 • Asako Haruhana

Coordinators

 • Masaaki Uno
 • Toshiharu Izuno
 • Masaki Tawara

Special Thanks to

 • Super Mario Club Staff
 • Atsushi Okada

NORTH AMERICA Localization

Localization Management

Special Thanks to

 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukuda
 • Gail Tilden
 • NOA Debug Staff
 • The Treehouse

Produced by

 • Shinji Hatano
 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi

Created by

 • CAMELOT Co., Ltd.
 • NINTENDO Co., Ltd.
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+