FANDOM


5 667 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Super Sluggers, tel que cité dans les crédits du jeu.

Director

 • Hideki Tomida

Programming

 • Takayuki Ozaki
 • Naoyuki Ohtsuka
 • Ryosuke Yasui
 • Hideyuki Michibayashi
 • Shogo Shibata
 • Takehito Okamoto
 • Shigeru Sato
 • Yoshitsugu Kondo
 • Kunihiko Kurokawa

Art Director

 • Masahiro Hoshino

Graphic Art

 • Hisato Sotoosa
 • Masato Tanaka
 • Noriko Uono
 • Katsuhiko Otani


 • Yutaka Sakai
 • Koichiro Yamamoto


 • Yasuhiro Maruo
 • Sayuri Okumiya
 • Yoichi Takeda
 • Megumi Hatano
 • Yoshie Kumagai


 • Miki Shimizu
 • Natsumi Obe


 • Asami Koga
 • Maori Nakagawa
 • Hiromi Sano
 • Sanae Gyobu
 • Nachi Mizuki
 • Madoka Nakashima
 • Keiko Ueda
 • Yukiya Matsuura


 • Chihiro Suzuki
 • Reiko Yamane
 • Shoichi Nakaoka


 • Yuri Yamamura
 • Megumi Irie
 • Chieko Itanami

Sound

 • Ayako Yamaguchi
 • Masashi Sugiyama
 • Nobuhiro Ohuchi
 • Kazuyuki Fujita

Mix Engineering

 • Toshiaki Kitahita
 • Takashi Funama
 • Naoko Fukuoka

Conception

 • Shinsuke Kimura
 • Takako Maeda
 • Sakon Kanayama
 • Yuji Yamada


 • Tatsuhiro Mizoguchi
 • Ryota Kobayashi
 • Yuko Umebayashi


 • Takayasu Shirazu

Songs

 • Natsumi Obe
 • Shuta Kato
 • Shinsuke Kimura
 • Sanae Gyobu
 • Yasuyuki Kudo
 • Chihiro Suzuki
 • Takuro Suzuki
 • Madoka Nakashima
 • Megumi Hatano
 • Tetsuo Fukaya
 • Junichi Murata
 • Yuji Yamada


 • Yasuaki Hashimoto
 • Kazumi Yamabe
 • Tomoaki Tsujino
 • Daisuke Fujita
 • Reiko Yamane
 • Shoji Terai
 • Akira Mochizuki


 • Steven Dwyer
 • Yuko Umebayashi
 • Souhei Komori
 • Shogo Shibata
 • Masakazu Fujii
 • Tsutomu Shimamura
 • Yuki Hakaridani
 • Daisuke Matsumoto
 • Tatsuhiro Mizoguchi

Opening & Ending Movie

 • Kazuhiko Tsukada

Movie Support

 • Takumi Kawagoe

Supervisor

Graphic Supervisors

 • Kanae Dohta
 • Yuri Adachi
 • Tsuyoshi Watanabe

Sound Support


 • Akito Nakatsuka
 • Tomokazu Abe

Voice

Public Relations

 • Daigo Kumazawa

Artwork

 • Ryuichi Suzuki
 • Aki Sakurai
 • Harumi Mochizuki
 • Ryo Koizumi

CG Illustration

 • Yu Kitai
 • Shigehisa Nakaue
 • Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisor

 • Yusuke Nakano

Debug

North American Localization

 • Gema Almoguera
 • Alan Averill
 • Joanie Grenader
 • Tim O'Leary
 • Kevin Sullivan

North American Localization Management

NOA Product Testing

Special Thanks

 • NOWPRODUCTION CO.,Ltd
 • PolyAssets United Inc
 • Alchemy Studio


 • Atsushi Shiozawa
 • Nobuharu Kameya

Associate Producers

 • Yuya Sato
 • Nobuo Matsumiya

Producers

 • Yasushi Ono
 • Toyokazu Nonaka

Executive Producer

©2008 Nintendo
©2008 NAMCO BANDAI Games Inc.

Copyrights of all Program reserved by NBGI.
Copyrights of all Game, Characters, Scenario and Music,
except Copyrights owned by NBGI, reserved by Nintendo.

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+