FANDOM


5 642 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Party DS, tel que cité dans les crédits du jeu.

Game Director

 • Kouji Matsuura

Planning Director

 • Yuka Sasaki

Planning

 • Shinichi Nakata
 • Shinichi Toda
 • Fumihisa Sato
 • Satoru Yokota
 • Katsutomo Tanaka
 • Syuuichiro Nishio
 • Tatsumitsu Watanabe
 • Yukiko Nakata
 • Noriyuki Saeki
 • Tsukasa Kuwahara
 • Yoshikazu Takahashi
 • Satoru Imamura
 • Mario Yoshida
 • Akio Takahashi
 • Satoru Tsuji
 • Suguru Takashima
 • Shigeru Okita

Program Director

 • Hideki Nishmoto

Program

 • Tetsuharu Takashima
 • Syun Hakamada
 • Hidenori Miyawaki
 • Atsushi Takeda
 • Yoshiyuki Uchiyama
 • Jyunchi Sato
 • Tsutomy Kawamoto
 • Takeshi Kawamoto
 • Takanori Kikuchi
 • Akira Ohashi
 • Satoru Yoshida
 • Hiroyuki Kito
 • Seigen Ojima
 • Kayoko Adachi
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Satoshi Sakaguchi
 • Takayushi Hanamasu
 • Izumi Fukuda
 • Takahiro Matsumoto

Visual Director

 • Akhiro Shibata

Graphic Design

 • Syuji Kitani
 • Mari Matsuda
 • Norie Iwakima
 • Masako Funaki
 • Susumu KuribaYashi
 • Youko Kawana
 • Hiromi Ito
 • Ikumi Kozaki
 • Mari Tanaka
 • Hiromi Kobayashi
 • Hitdemitsu Hashimoto
 • Megumi Okazaki
 • Saori Tsutsuy
 • Takahito Tatezawa
 • Hirotaka Nakayama
 • Tadashi Mura
 • Syouchi Kawamura
 • Keisuke Yonaha
 • Takeshi Sanao
 • Manabu Yamamoto
 • Yoko Okazaki
 • Makamoto Eguchi
 • Yoshinori Ikeshita
 • Yasuhiro Ando
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Okajima
 • Hiroyuki Seki

Original Character Design

Sound Producer

 • Osamu Narita

Sound Director

 • Ichiro Shimakura

Music

 • Hironobu Yahata
 • Shinya Ohtouge

Sound Effects

 • Kouji Mizuguichi
 • Keisuke Fukuhira

Sound Support

 • Koji Kondo
 • Keita Hoshi
 • Shoei Bando
 • Shiha Yonemoto

Character Voices

Graphic Supervisors

 • Kanae Dohta
 • Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration

CG Illustration Supervisors

Artwork

 • Yasuko Sugiyama

Manual Editing

 • Haruki Mitani

North American Localization

 • Julian Chunovic
 • Steven Grimm
 • Ann Lin
 • Scot Ritche

Localization Management

NOA Product Testing

 • Shuji Hashimoto
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric M. Bush
 • Sean Egan
 • Arnold A. Myers
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Shane D. Lewis
 • Jason Mahaffa

Special Thanks

Coordination

 • Nagako Ikuta

Senior Director

 • Kenji Kikuchi

Supervisors

Associate Producers

 • Tomoyoshi Yamane
 • Miyuki Hirose

Producers

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer

 • Shinji Hatano

Executive Producers

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+