FANDOM


5 667 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Party 5, tel que cité dans les crédits du jeu.

Game Director

 • Kenji Kikuchi

Planning Director

 • Syuichiro Nishiya

Game Design

 • Shinichi Nakata

Planners

 • Fumihisa Sato
 • Daisuke Takeuchi
 • Satoru Yokota
 • Hiroshi Baba
 • Takeru Sugimoto
 • Yuka Sasaki
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita

Programming Director

 • Hideki Sahashi

Programming

 • Mitsuhiro Takahashi
 • Hiroshi Ishimaru
 • Kei Kondou
 • Yukio Ohde
 • Tomohisa Saito
 • Shinichi Kasahara
 • Shinichi Hiramori
 • Yusuke Takumi
 • Tsuyoshi Kawajiri
 • Kazufumi Shimizu
 • Yoshimichi Oban
 • Yoshiyuki Uchiyama
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Oohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Izumi Fukuda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Tadao Syoyama
 • Takayuki Hanamasu

Senior Art Director

 • Koji Matsuura

Design Director

 • Yukinori Goto

Graphic Design

 • Tomoaki Watanabe
 • Nodoka Moriya
 • Kazuhisa Okamoto
 • Takeshi Murata
 • Masako Funaki
 • Saeko Matsuura
 • Masami Kodaira
 • Saori Tsutsui
 • Hiromi Ito
 • Atsushi Yamamoto
 • Hidehito Okamoto
 • Chihiro Narita
 • Kazuyoshi Takehara
 • Shinichi Kudo
 • Osamu Tsuchihashi
 • Yuki Kusajima
 • Maiko Kikuchi
 • Takahiro Karino
 • Kazuya Ikuta
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Nana Yagi
 • Hiroyuki Seki
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Ryo Yokomizo
 • Yasuhiro Ando
 • Takayuki Ichinose
 • Chiharu Yoshizaki

Character Design

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models

 • Nintendo staff

Sound Director

 • Shohei Bando

Music

 • Aya Tanaka

Sound Effects

 • Osamu Narita
 • Shohei Bando
 • Masato Aihara
 • Takashi Watanabe
 • Shin-ya Watabe

Sound Program

 • Takayuki Iwabuchi
 • Keita Hoshi

Graphics Support

Sound Support

 • Koji Kondo

Character Voices

North American Localization

 • Rich Amtower
 • William Barnes
 • Reiko Ninomiya
 • Shawn Seavers
 • Bill Trinen

Localization Management

NOA Product Testing

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Thomas Hertzog
 • Michael Chipman
 • Sean Egan
 • Kathy Huguenard
 • Mika Kurosawa

European Localization

 • NOE Product Localization Team

European Localization Coordination

 • Hiroyuki Uesugi

French Text

 • Angelique Blanchemaison
 • Helene Guillemain

German Text

 • Thomas Aldenhövel
 • Micky Auer

Italian Text

 • Elena Nardo
 • Francesca Donati

Spanish Text

 • Inés Rubio San Martín
 • Sofía Marín Aguilar-Galindo

Special Thanks to

 • Mike Fukuda
 • Tatsumi Kimishima
 • NOE Product Testing Staff
 • NOA Product Testing Staff
 • Yukiko Mikami
 • Jin Kamohara
 • Kikuko Nagasawa
 • Hitoshi Takiyama
 • Ichiro Shimakura
 • Keisuke Sato
 • Eriko Mikami
 • Osamu Tsujikawa
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club staff

Coordination

 • Miyuki Hirose
 • Ryunosuke Suzuki

Supervisors

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Hidetoshi Endo

Producers

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer

 • Shinji Hatano

Executive Producers

 • Satoru Iwata
 • Hiroshi Kudo
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+