FANDOM


5 642 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Party 2, tel que cité dans les crédits du jeu.

Game Director

 • Kenji Kikuchi

Planning Director

 • Tsutomu Komiyama

Planners: Adventure Boards

 • Fumihisa Sato

Planners: Mini-Games

 • Rie Fujita
 • Daisuke Yokoo
 • Hideyuki Kubota
 • Katsumi Miyashita

Planning Advisors

 • Shinichi Nakata
 • Shuichiro Nishiya

Programming Director

 • Hideki Sahashi

Chief Programmers: Mini-Games

 • Kazuhiro Matsushita

Chief Programmers: Adventure Boards

 • Syunsuke Tanaka

Programmers: Mini-Games

 • Isao Kobayashi
 • Hiroyuki Makabe
 • Satoshi Ezaki
 • Atsuko Koike
 • Yoshikazu Kita
 • Yukio Ohde
 • Akira Matsumoto
 • Norifumi Hira
 • Kazuhiko Hagihara
 • Tetsuma Yoshida
 • Hidekazu Matsunouchi
 • Norio Suzuki
 • Tomohiko Shiraishi

Programmers: Adventure Boards

 • Masahide Tomita
 • Noriyuki Tanabe
 • Takuya Hiraizumi
 • Shinji Shibasaki

Design Director

 • Yukinori Goto

Planning Designers: Adventure Boards

 • Kikuko Nagasawa
 • Hideki Yamaguchi

Planning Designers: Mini-Games

 • Mayu Inaida

Planning Designers: System

 • Takuya Aoyama
 • Hiroshi Kaieda

Designers: Mini-Games

 • Hiroshi Hayashi
 • Akinobu Sekiguchi
 • Akemi Ihara
 • Satoshi Fukuda
 • Takahiro Karino
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Akira Katagi
 • Hiroyo Yokozawa

Designers: Adventure Boards

 • Kayo Fujimoto
 • Masahide Inaba
 • Takaaki Yukita

Designers: Characters

 • Yasuaki Takahashi
 • Keisuke Kasahara
 • Yuji Yano

Designers: System

 • Hisao Okada
 • Rie Ueshima

Design Support

 • Akihiro Shibata
 • Tomomi Tada
 • Kaori Nishio
 • Masako Funaki
 • Mika Kakutani
 • Hiromi Sugiue
 • Toshinori Fujii
 • Yuki Tanba

Design Advisor

 • Koji Matsuura

Original Characters

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3D Modeling

 • Nintendo EAD

Sound Directors

 • Toshiaki Takimoto
 • Akihiro Sato

Music

 • Hironao Yamamoto
 • Syohei Bando
 • Kazuhiko Sawaguchi
 • Yasunori Mitsuda

Music Programmer

 • Hiromichi Furuya

Sound Effects

 • Osamu Narita
 • Masato Aihara
 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound Advisor

 • Toshiyuki Sasagawa

Sound Programmers

 • Takayuki Iwabuchi
 • Hideki Oka

Voice Actors

Technical Support

 • Takahiro Haga
 • Shinobu Kumaoka
 • Takashi Miura
 • Fumihiko Itagaki
 • Miyuki Kawashima

Graphic Support

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato

Sound Support

 • Koji Kondo

Progress Management

 • Toshinori Oyama

Package Illustrator

 • Ross Hirai

Manual Editor

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers
 • Daniel Schäfers

Localization

English Text

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers

European Coordination

German Text

 • Patrick R. Fabri

French Text

 • Julien Bardakoff

Spanish Text

 • Antonio Greppi
 • Rafael María Claudín
 • Javier Fdez.-Llamas

Italian Text

(Uncredited)

Special Thanks To

 • Naruhisa Kawano
 • Makoto Kano
 • Masamichi Fujiwara
 • Rob Johnson
 • Teresa Lillygren
 • Yukiko Mikami
 • Masako Ishikawa
 • Tadayuki Kawada
 • Ritch Wilson Kunihiko
 • Osamu Tsujikawa
 • Hiroyuki Arai
 • All Nintendo
 • NOA Treehouse
 • All Hudson
 • Super Mario Club Staff
 • NOE Product Testing Team
 • Kai Zeh
 • Andreas Fey
 • Kai Neumann
 • Patrick Thieret
 • Steffen Heppt
 • Peter Ehlert

Product Manager

 • Atsushi Ikeda

Coordinator

 • Akihiro Wakabayashi
 • Hiroshi Sato

Supervisors

 • Shigeru Miyamoto
 • Hidetoshi Endo

Producers

 • Shinji Hatano
 • Shinichi Nakamoto

Executive Producers

 • Hiroshi Yamauchi
 • Hiroshi Kudo
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+