FANDOM


5 642 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Party, tel que cité dans les crédits du jeu.

Game Director

 • Kenji Kikuchi

Mini-Game Designer

 • Masanori Shiku

Planners

 • Tsutomu Komiyama
 • Fumihisa Sato
 • Takeo Monma

Planning Advisor

 • Shinichi Nakata

Chief Programmers

 • Hideki Sahashi
 • Takahiro Haga
 • Kazuhiro Matsushita

Programmers

 • Kazuyuki Kimura
 • Syunsuke Tanaka
 • Takuya Hiraizumi
 • Masahide Tomita
 • Noriyuki Tanabe
 • Satoshi Ezaki
 • Isao Kobayashi
 • Atsuko Koike
 • Shinji Shibasaki

Design Director

 • Koji Matsuura

Planning Designers

 • Yukinori Goto
 • Mayu Inaida
 • Hiroshi Kaieda

Designers

 • Kayo Fujimoto
 • Masahide Inaba
 • Miho Nitta
 • Kikuko Nagasawa
 • Rie Ueshima
 • Akinobu Sekiguchi
 • Hirofumi Ohtake
 • Hiroshi Hayashi
 • Misa Nagai
 • Akemi Ihara
 • Yasuaki Takahashi
 • Satoshi Fukuda
 • Yoshinobu Kakizaki
 • Shiho Syuda
 • Toshinori Fujii
 • Takeshi Murata

Original Character

Original 3D Model

Sound Director

 • Akihiro Sato

Music Composer

Music Programmer

 • Hironao Yamamoto

Sound Effect Designers

 • Osamu Narita
 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System Programmers

 • Takayuki Iwabuchi
 • Hideki Oka

Sampling Voice

Technical Support

 • Hiroyasu Sasano
 • Shinobu Kumaoka
 • Fumihiko Itagaki
 • Miyuki Kawashima

Graphic Support

Sound Support

Progress Management

 • Toshinori Oyama

Package Illustrator

 • Wataru Yamaguchi

Manual Editor

 • Haruki Mitani

English Localisation

Special Thanks To

 • Yasuhiro Sakai
 • Hiroshi Sato
 • Makoto Kano
 • Masanori Sato
 • Mitsuhiro Kadowaki
 • Takashi Sawaguchi
 • Osamu Tsujikawa
 • Katsumi Kawamura
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club Staff
 • HVQ Picture Coding System

Product Manager

 • Atsushi Ikeda

Coordinator

 • Masaki Tawara

Supervisor

Producers

 • Shinji Hatano
 • Shinichi Nakamoto

Executive Producers

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+