FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario Kart Arcade GP DX, tel que cité dans les crédits du jeu.

Bandai Namco Entertainment Production Staff

Producer

 • Kei Kobayashi

Chief Director

 • Tetsuya Shinoda

Game Designer

 • Yoshinori Wagatsuma
 • Masaki Uchida
 • Yoshiyuki Yakabe
 • Ryuta Jufuku
 • Yuji Yamashita
 • Masataka Ishiguro

Chief Programmer

 • Kensuke Nakanishi

Sound Director

 • Yoshihito Yano

Sound Designer

 • Tetsukazu Nakanishi

Visual Director

 • Tetsuya Shinoda

Additional Software Cooperation from

 • xeen Inc.

Process Manager

 • Yoshihide Kumada

Chief Engineer

 • Toshio Matsumura

Lead Mechanical Engineer

 • Yasuhiro Wakatsuki

Mechanical Engineer

 • Hiroshi Fujita

Electrical Engineers

 • Fumio Munetaka
 • Yoshitaka Fukao

Product Designer

 • Mai Oguri

Production Controller

 • Takeyuki Yamasaki

Sales Promotion

 • Noriyuki Tanaka
 • Ayaka Inamasu
 • Chisaki Sakamaki

Composers

 • Katsuro Tajima
 • Jun-ichi Nakatsuru
 • AJURIKA (Akitaka Tohyama)
 • Hiroshi Okubo
 • Hiroyuki Kawada
 • Ryo Watanabe
 • Taku Inoue
 • Torine (Eriko Sakurai)
 • Takafumi Sato
 • Setsuo Sakamoto
 • Yoshihito Yano

NuSound Team

 • Yoshihiro Kurohata
 • Kunio Yamaguchi
 • Hiroto Fushimi
 • Keigo Tanaka
 • Tatsuya Fujiwara
 • Tsuyoshi Yoshimoto
 • Hiroyuki Hiraishi
 • Tetsukazu Nakanishi
 • Minamo Takahashi


 • Takehito Sasaoka
 • Norihide Nakajima
 • Ken Nakadate

Special Thanks (Nintendo Co., Ltd.)


 • Yo Ohnishi
 • Yuri Adachi
 • Yusuke Nakano
 • Tsuyoshi Watanabe


 • Naruhisa Kawano
 • Yoshitomo Kitamura
 • Ryosuke Hirayama


 • Shinji Hatano
 • Susumu Tanaka
 • Yuji Shibata
 • Etsushi Iizuka
 • Takeshi Masuda

Special Thanks (xeen Inc.)

Software Manager

 • Kazuo Shiomi

Software Directors

 • Sayaka Yamato
 • Minoru Yamazaki

Lead Planner

 • Manabu Kubosaki

Planners

 • Yuji Yamada
 • Rumi Sawada
 • Daisuke Teramachi

Support Planners

 • Hiroki Atoji
 • Masaru Kuribayashi

Lead Programmer

 • Kyohei Kakimoto

Programmers

 • Naoki Takishita
 • Kohei Yamaguchi
 • Yuzuru Nakamura
 • Mitsutaka Fukuhara
 • Tomohiro Goto
 • Ryosuke Ihara
 • Kengo Kajiki
 • Teppei Kamikawa
 • Atsushi Masuda
 • Shota Namizashi
 • Masashi Ishikawa
 • Mamoru Miyamoto
 • Hiroshi Takenouchi
 • Hidehiro Bushisue

System Engineer & Lead Server Programmer

 • Akira Matsumoto

Server Programmers

 • Yosuke Takeda
 • Nobutake Yamaki

Support Programmers

 • MM+RM+TM+KM+WM+ZW
 • Knt.
 • Katsuhiro Mori
 • Kyoko Kosaka

Art Director

 • Satoshi Takemura

Concept Artists

 • Yasuaki Hashimoto
 • Masashi Kajikawa

Environment Artists

 • Naoki Matsue
 • Wataru Sato
 • Motoki Uehara
 • Yoji Oyama
 • Tsuneo Suenaga
 • Masanori Tsutsumi

Character Artists

 • Shuhei Uemoto
 • Chihiro Tahara
 • Shizuka Fukuda
 • Kyoko Yasuda

Visual Effects Artists

 • Toshifumi Imaki
 • Sayo Ihara

Animator

 • Yasuhiro Maruo

User Interface Artists

 • Tetsuo Fukaya
 • Hiroki Tsutsui

QA Staff

 • Masayuki Nakamura
 • Yasuyuki Furukawa
 • Yuki Terada
 • Hiroaki Tsuchida
 • Tsubasa Ito
 • Jun-ichi Aoki
 • Tamotsu Imai
 • Yuuki Iwasaki

Special Thanks

Narrator

 • Rica Matsumoto (Sun Music Production)
 • Jack Merluzzi

Narration Recording

 • Broadmedia Studios Corporation
 • Mami Igarashi (Sun Music Production)


 • Daigo Suzuki
 • Hiroyasu Hosoya
 • Isamu Kubota
 • Naoki Kudo
 • Tadashi Hiraoka
 • Takahiro Kakizawa
 • Tatsuo Shioda
 • Tomoaki Toma
 • Tsuyoshi Yamada


 • Namco Sounds
 • Tokyo Debug Team
 • Osaka Debug Team

License Negotiator

 • Jun Tanino

Executive Producer

 • Takayuki Shindo

To the memory of

 • Shin-ichi Odake

Font Design by

 • Fontworks Inc.
 • Morisawa Inc.

Produced by

 • BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Character Voices (non crédité)

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+