Wiki Mario
Wiki Mario


Ceci est une liste du personnel de Mario Kart: Super Circuit, tel que cité dans les crédits du jeu.

Directors

 • Takeshi Ando
 • Yukio Morimoto

Supervisors

Programmers

 • Kenji Matsumoto
 • Taku Sugioka
 • Kuki Tsuji
 • Kazuhiro Tamura
 • Tadao Nakayama
 • Naoki Nakano
 • Takeshi Narita

Graphic Designers

 • Hiroshi Tanigawa
 • Naoko Mori
 • Fumiaki Tanimura
 • Chika Yamamoto
 • Ayumi Sasaki
 • Rumiko Matsumoto

Sound

Programmer Support

 • Osamu Yamauchi
 • Tatsuya Matsumoto
 • Masahiro Oku
 • Masakazu Umehara

Graphic Designer Support

 • Gou Matsuda
 • Yumiko Morisada

Sound Support

 • Kenji Yamamoto

Technical Support

 • Yoshito Yasuda

Artwork Support

 • Atsushi Tejima
 • Wataru Yamaguchi
 • Yoshitomo Kitamura

Sampling Voice

Localization

Lead Tester

 • Randy Shoemake

Localization Management

Special Thanks

 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukuda
 • Kozo Ikuno
 • Toshiyuki Nakamura
 • Yusuke Kitanishi
 • Kenji Nakajima
 • Toru Narihiro
 • Kenji Imai
 • Yumi Nagai
 • Kenji Yamada
 • Masahiro Higuchi
 • Toshihiro Nishii
 • Genji Kubota
 • Motomu Chikaraishi
 • Koichi Kishi
 • Kaoru Kita
 • Naohiko Aoyama
 • Junya Kadono
 • Kyoko Kasuga
 • Junko Yoshikawa
 • Shoichi Kanehisa
 • Yoko Hyodo
 • Noritaka Misawa
 • Taishi Senda
 • Original Super Mario Kart Staff
 • Super Mario Club

Project Management

 • Toshio Sengoku

Progress Management

 • Ryoichi Kitanishi

Producers

Executive Producer

Game Developed By