FANDOM


5 642 Pages


Ceci est une liste du personnel de Game & Wario, tel que cité dans les crédits du jeu.

Directors

Assistant Directors

Directing Support

Program Director

 • Yasuhito Fujisawa

Programmers

 • Kazuhiko Furukawa
 • Misuzu Yoshida
 • Junko Tanaka
 • Tetsuya Saito
 • James Welford Anderson
 • Yasuharu Narao
 • Yoichi Tada
 • Yu Yamanaka
 • Tatsuya Kikkawa
 • Yushi Shushi
 • Kei Matsubara
 • Tomoya Nakamura
 • Kazuhiro Musa
 • Jun Ito

Game Designers

 • Yoshio Sakamoto
 • Goro Abe
 • Naoko Mori
 • Takehiko Hosokawa
 • Kensuke Tanabe
 • Nobuo Matsumiya
 • Risa Tabata
 • Kazuhiro Yoshikawa
 • Takumi Hatakeyama
 • Yasuhito Fujisawa
 • Kazuhiko Furukawa
 • Misuzu Yoshida
 • Tetsuya Saito
 • Yasuharu Narao
 • Yoichi Tada
 • Yu Yamanaka
 • Tatsuya Kikkawa
 • Yushi Shushi
 • Kei Matsubara
 • Tomoya Nakamura
 • Daisuke Yasumatsu
 • Chie Yamamoto
 • Yohei Kubotsu
 • Kazuhito Morimoto
 • Eiko Hirao
 • Yukie Kuwa
 • Sachiko Shima
 • Hiroyuki Tashiro
 • Shingo Igata
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Yuichi Nakamura
 • Narumi Kobata
 • Kana Tsukiyama
 • Kaori Mishima
 • Koji Sonoyama
 • Takehisa Eiraku
 • Yasuhisa Baba
 • Takeru Kanazaki
 • Hiroki Morishita
 • Keizo Ohta
 • Ryutaro Takahashi

Art Director

 • Daisuke Yasumatsu

Graphic Designers

 • Naoko Mori
 • Chie Yamamoto
 • Yohei Kubotsu
 • Kazuhito Morimoto
 • Eiko Hirao
 • Yukie Kuwa
 • Sachiko Shima
 • Hiroyuki Tashiro
 • Shingo Igata
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Yuichi Nakamura
 • Narumi Kobata
 • Kana Tsukiyama
 • Shioe Murakami
 • Hitoshi Kobayashi
 • Mikio Mishima
 • Katsuhiko Kanno
 • Fumiko Miyamoto
 • Shunsuke Makita
 • Masayuki Okada
 • Sachiko Ikeda
 • Motoaki Fukuda
 • Kyohei Seki
 • Shohei Mizutani
 • Kaori Mishima
 • Ryoko Yamazaki
 • Ami Makino
 • Shintaro Kashiwagi
 • Kosei Kitamura
 • Yuka Ueda
 • Yasuhiro Takao
 • Akari Hishinume
 • Arisa Yanagi
 • Takuto Gocho
 • Asako Shibata
 • Hiromi Sugimoto
 • Koji Sonoyama
 • Naoki Yamada
 • Takehisa Eiraku
 • Haruka Suzuki

Bright Side Studio, Ltd.

 • Shunsuke Takenaka
 • Satoshi Ueno
 • Shunya Yoshino
 • Yao Chen

Modeling

 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuharu Narao
 • Yoichi Tada
 • Yu Yamanaka
 • Tatsuya Kikkawa
 • Yushi Shushi
 • Tomoya Nakamura
 • Yohei Kubotsu
 • Kazuhito Morimoto
 • Eiko Hirao
 • Shingo Igata
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Narumi Kobata
 • Kana Tsukiyama
 • Hiroki Morishita
 • Sho Murakami
 • Yukio Morimoto

Character Designer

Artwork

 • Chiharu Sakiyama
 • Ryota Kanno
 • Ryo Koizumi

Sound Director

 • Yasuhisa Baba

Sound Staff

 • Masanobu Matsunaga
 • Takeru Kanazaki
 • Hiroki Morishita
 • Sho Murakami
 • Yoshito Sekigawa

Audio Support

 • Kirk Arndt

Voice Talent

 • Charles Martinet - Wario
 • Ann Lin
 • Camilo Alba Navarro
 • Billy Carroll
 • Benjamin Miles
 • Suzanne Becker
 • Gema Almoguera
 • Laurence Millerioux-Tanen
 • Nate Bihldorff
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary
 • Leslie Swan
 • Sabrina Jouillat
 • Maxime Jost
 • Wolfgang Weber
 • Giovanna Canta
 • Pietro Bargagli Stoffi
 • Canela Rodal
 • Miguel Carnero Calderón
 • Naoko Mori
 • Misuzu Yoshida
 • Yasuharu Narao
 • Yu Yamanaka
 • Tomoya Nakamura
 • Yohei Kubotsu
 • Eiko Hirao
 • Shingo Igata
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Narumi Kobata
 • Kana Tsukiyama
 • Koji Sonoyama
 • Yasuhisa Baba
 • Masanobu Matsunaga
 • Takeru Kanazaki
 • Hiroki Morishita
 • Sho Murakami

Voice Recording Coordinator

 • Jan Hennig

Voice Recording Engineer

 • Eric Rethans

Technical Support

 • Hiroshi Momose
 • Yuta Arai
 • Norihito Ito
 • Kotaro Hiromatsu
 • Shunsaku Kato
 • Miiverse Development Team

Communication Coordinators

 • Ryoko Sawabe
 • Lubov Blaesing

Manual Editor

 • Takashi Hosoi

Debug

Debug Coordination

 • Robert Johnson
 • Pablo Reyes

European Quality Assurance

 • NOE Quality Assurance Team

European Quality Assurance Coordinator

 • Francesca Vargiu

North American Localization

 • Gema Almoguera
 • Morgan Ritchie
 • Laurence Millerioux-Tanen
 • Erica Webright
 • Nate Bihldorff
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary
 • Leslie Swan

European Localization Management

 • Andy Fey
 • Andrea Salvi

European Localization Coordinators

 • Christopher Caël
 • Hitomi Naitoh

European Translation Coordinator

 • Marco Guasco

European Translators

British English

 • Daniel Idoine-Shirai
 • Sarah Ruthorford-Bryant

French

 • Gurvan Le Guen
 • Claire Stalter

German

 • Daniel Pestka
 • Anita Berkmiller

Italian

 • Alessandro Tardito
 • Marco Morbin

Castellan Spanish

 • Sofía Marín Aguilar-Galindo
 • Maria Shimizu Almaraz

Special Thanks To

 • Takumi Kawagoe
 • Kenichi Nishimaki
 • Masahiro Higuchi
 • Atsushi Ikuno
 • Tsutomu Kitanishi
 • Naohiko Aoyama
 • Tomomi Fujisawa
 • Toshiyuki Kusakihara
 • Mai Watanabe

Supervisors

Producers

 • Yoshio Sakamoto
 • Toshio Sengoku
 • Naoki Nakano

General Producers

 • Shinya Takahashi
 • Toshiyuki Nakamura

Executive Producer

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+