5 685 Pages


Ceci est une liste du personnel de Excitebike: Bun Bun Mario Battle Stadium, tel que cité dans les crédits du jeu.

Voice Staff

 • Nobumichi Tanabe – Director
 • Tadayoshi Takamura – Producer
 • Akatsuki Takahashi – AD
 • Koji Takeda – Mixer

Voice Performance

Game Staff

Designer

 • Kyoko Kimura
 • Yoshinori Tsuchiyama

Sound

 • Yuichi Ozaki

Programmer

 • Yasunori Taketani
 • Eiji Noto

Illustration

Title Logo Design

 • Keiko Izawa

Technical Support

 • Toshihiko Nakago
 • Hiroji Kiyotake
 • Shigefumi Hino

Special Thanks

 • SMC Debug Team

Producer

 • Satoshi Yamato

Director

 • Yoshinori Tsuchiyama

Created By

 • Nintendo
 • St.Giga
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA.