FANDOM


5 636 Pages


Ceci est une liste du personnel de Donkey Konga, tel que cité dans les crédits du jeu.

Game Director

 • Hiroyuki Onoda

Game Design

 • Hiroumi Endou

Visual Design

 • Tarou Okamoto
 • Yukiko Watanabe
 • Takayuki Sasahara

Program

 • Masanori Higashi
 • Hiroyuki Akamatsu
 • Ayako Murakami
 • Yoshihiro Kurohata

Sound

 • Junko Ozawa
 • Jesaan

Manual Design

 • Katsushi Obi

Graphic Support

 • Youichi Kotabe
 • Masanori Satou

Artwork

 • Naruhisa Kawano
 • Toki Iida

Sound Support

Hardware Support

 • Nintendo iRD staff

Public Relations

 • Asako Haruhana

Motion Capture Staff

 • Sumio Itou
 • Ryuuji Kamakura
 • Kumiko Naemura
 • Yasunobu Samata
 • Mio Satou

Special Thanks

 • Nobutaka Nakajima
 • Takashi Kohara
 • Takehito Tsuchiya
 • Akio Onda
 • Yuuji Masubuchi
 • Gou Shiina
 • Yoshitaka Watanabe
 • Yoshinori Wagatsuma
 • Kouichirou Maeda
 • Tomomatsu Kaneko
 • Kouji Nakagawa
 • Hiroshi Ookuba
 • Tobetti
 • Kouzou Tahara
 • Takayuki Hashida
 • Super Mario Club staff

Coordination

 • Takayuki Haga
 • Jun Higashiyama

Supervisor

Producer

 • Hiroshi Igarashi

Senior Producer

 • Shinji Hatano
 • Hisashi Yuasa

Executive Producer

North American Localization

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Stream the best stories.

DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.*

Get Disney+