Wiki Mario
Wiki Mario


Ceci est une liste du personnel de DK: King of Swing, tel que cité dans les crédits du jeu.

Game Directors

 • Atsushi Kaneko
 • Masataka Sato

Program Director

 • Kenichi Minegishi

Programming

 • Masahito Hatakeyama
 • Akira Takahashi
 • Takeshi Myoukaku
 • Satoshi Ogasawara
 • Takashi Yamashita

Design Director

 • Yuzuru Tsukahara

Graphic Design

 • Hiroaki Endo
 • Kazuto Sato
 • Youichi Magome
 • Wataru Nanaumi
 • Rika Hirono
 • Hiromi Ito

Sound Director

 • Hiroaki Yoshida

Music

 • Takashi Kouga

Sound Effects

 • Yuichi Kanno
 • Tomoyuki Takano

Voices

 • Youko Mizumoto
 • Yukiko Togashi
 • Yuichi Kanno
 • Namie Itakura
 • Grant Kirkhope (non crédité)
 • Chris Sutherland (non crédité)

Sound Support

 • Nintendo Sound Staff

Supervisors

Graphic Support

 • Youichi Kotabe
 • Masanori Sato
 • Shigehisa Nakaue

Package

 • Ryusuke Yoshida

Manual Edition

 • Yasuko Takahashi
 • Kiyomi Oe
 • Chiharu Sakiyama
 • Sachiko Nakamichi

Coordination

 • Shinya Sano
 • Tasuku Machida

North American Localization

 • Nate Bihldorff
 • Ann Lin
 • Scot Ritchey
 • William Trinen

Localization Management

Product Testing

 • NOA Product Testing

Special Thanks

 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • Daigo Ota
 • Yuichi Ogasawara

Producers

 • Toshiharu Izuno
 • Tatsuya Watanabe
 • Iwao Horita

Executive Producer