FANDOM


Slow Shroom on esine pelissä Paper Mario: The Thousand-Year Door. Kun sen käyttää taistelun aikana, se parantaa 2 HP:ta joka vuoro kymmenen vuoron ajan. Esine on hyödyllinen pomotaisteluissa ja muissa pitkissä taisteluissa. Lisäksi sitä voi käyttää moniin resepteihin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.