FANDOM


Paper mario the thousand year door invisible icon
Näkymättömyys
on positiivinen statusefekti kahdessa ensimmäisessä Paper Mariossa. Kun hahmo on näkymätön, mikään hyökkäys ei tehoa siihen. Paper Mariossa näkymättömyyden saa Repel Gelillä muutamaksi vuoroksi. Myös harmaa Magikoopa voi tehdä Marion viholliset näkymättömiksi. Paper Mario: The Thousand-Year Doorissa näkymättömyyden voi hankkia Boo's Sheetillä kahdeksi vuoroksi. Boo-haamuilla on myös kyky tehdä itsensä ja kumppaninsa näkymättömiksi. Boo saattaa joskus lentää myös yleisöstä ja tehdä Marion, partnerin tai vihollisen näkymättömäksi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.