FANDOM


Paper Mario -vihollinen
PM-vihollinen
Maks. HP
Hyökkäys
Puolustus
Sijainnit


Liikkeet
Katso tarkkaan nämä ohjeet:

Tässä mallineessa on 11 muuttujaa: 5 PM-vihollisille ja 8 PM2-vihollisille.

{{PM-vihollinen
|tasaus=
|PM2=
|nimi=
|kuva=
|hp=
|hyö=
|puo=
|sijainti=
|loki=
|tattle=
|esine=
|liike=
}}

Tasaus hoitaa koko infoboxin tasauksen (oletusarvona on oikealle tasaus). Jos vihollinen on molemmissa peleissä tai kaikissa kolmessa, käytä tätä mallinetta kahdesti ({{PM-vihollinen}}) yhdessä kohtaa, jolloin vihollisen tietoja eri peleissä voi vertailla helposti. Jätä kohta PM2 tyhjäksi, jos kyseessä on PM-vihollinen. Jos se on PM2-vihollinen, täytä kohtaan "yes". Nimi-kohta on sellaista tilannetta varten, jossa vihollisen nimessä on pieni ero eri peleissä (esim. Spiked Goomba and Spiky Goomba); nimen oletusarvona on {{PAGENAME}}, eli artikkelin nimi.|PM-vihollinen]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.