FANDOM


HammerMario

Tämä on HAMMER MARIO än esintyy pelissä Super Mario Bros 3:ssa

Hammer Mario on eräs muoto, joka esiintyy pelissä Super Mario Bros 3 . Tämän asun avulla Mario voi heitellä vasaroita, jotka tuhoavat vihollisia joihin Fire Marion tulipallot eivät vaikuta. Hammer Mario pystyy myös suojautumaan tulipalloilta menemällä kilpensä suojiin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.