FANDOM


Hier werden alle Personen aufgelistet, die an dem Spiel New Super Mario Bros. U beteiligt waren.

Producer

Coproducer

 • Hiroyuki Kimura

Director

 • Masataka Takemoto

Game Design

 • Shigeyuki Asuke
 • Daiki Iwamoto
 • Ryutaro Kanno

Level Design

 • Takayuki Ikkaku
 • Kenta Usui
 • Yasuhiro Akama
 • Yuka Kawasumi
 • Yasuhisa Yamamura

Level Design Adviser

 • Toshihiko Nakago

Lead Design

 • Masanobu Sato

Character Design

 • Hirohito Shinoda
 • Keisuke Umeda
 • Yuki Hamada

Field Design

 • Yasutomo Nishibe
 • Masanao Arimoto
 • Yasuyo Iwawaki
 • Yuka Sawano
 • Shunichi Shirai
 • Mayako Sugimoto
 • Tadashi Tanaka

World Map Design

 • Takeshi Koike
 • Saki Kaneko

UI Design

 • Satoko Okada
 • Mariko Tachibana

Visual Effect Design

 • Haruyasu Ito

Design Adviser

 • Atsushi Miyagi

Programming Director

 • Shiro Mouri

System Programming

 • Shintaro Sato
 • Takuma Oiso

Player Programming

 • Keigo Nakanishi

Cinematic Programming

 • Makoto Sasaki

Field System Programming

 • Hisashi Okada

Enemy & Object Programming

 • Tatsuo Nishiyama
 • Kenichi Nishiyama
 • Arisa Kitani
 • Keiji Takahashi
 • Etsuko Sakai
 • Fumiya Nakano
 • Takuma Deguchi
 • Toshiyuki Doi

World Map Programming

 • Yasunari Soejima
 • Koji Sakai

UI Programming

 • Kiyoshi Koda
 • Masaru Nii
 • Akira Mizukami

Sound Engineering

 • Yohei Miyagawa
 • Natsuko Yokoyama

Music

Sound Adviser

General Coordination

 • Tsutomu Kaneshige
 • Shinichi Ikematsu

Cinematic Director

 • Tomoe Aratani

Cinematic Design

 • Yoshikazu Sumioka
 • Masaya Akiyama
 • Takahiro Nishigaki
 • Asako Shibata

Character Supervisors

 • Akiko Kato
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Technical Support

 • Yuta Ogawa
 • Takehiro Oyama
 • Masahiro Takeguchi

NOA Localization Management

 • Leslie Swan
 • Nate Bihldorff
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary

NOA Localization

 • Camilo Alba Navarro
 • Hélène Bisson-Pelland
 • Robert Heiret
 • Laurence Millerioux-Tanen
 • César Pérez
 • Eric Smith
 • Ethan Stockton

NOE Localisation Management

 • Erkan Kasap
 • Takashi Katagiri
 • Jamie Grant

NOE Localisation

 • Grégory Moreau
 • Andrea Jähn
 • Steffen Lotz
 • Daniel Campbell
 • Matthew Fosbrook
 • Marie Suffert
 • Tito Leati
 • Emanuele Fabbioni
 • Gunnar Friedrich
 • Jesko von Werthern
 • Blanca Hueso Taulés
 • Miguel Sánchez Esteban
 • Saskia Doorschodt
 • Carsten Harmans
 • Stainslav Bush
 • Alexey Nikitin
 • Rodrigo Dias
 • Paulo Barata

Testing

 • Naoki Takami
 • Hitoshi Kanetani
 • Ryuji Hamaguchi
 • Naofumi Terazono
 • Mario Club Co., Ltd.
 • NOA Product Testing
 • NOE Quality Assurance
 • All General Support Group

Special Thanks to

 • Takumi Kawagoe
 • Shunsuke Makita
 • Yoji Inagaki
 • Takahiro Watanabe
 • Yuki Tsuji
 • Keisuke Nishimori
 • Yoko Fukuda
 • Aya Shida
 • Junki Ikeguchi
 • Shigetoshi Kitayama
 • Takuhiro Dohta
 • Takuhiro Takayama
 • Tomohisa Saito
 • Hirokazu Matsui
 • Yuki Ijiri
 • Norio Asakura
 • Daiki Nishioka
 • Ryusuke Yoshida
 • Naoko Ayabe
 • Takumi Wada
 • Yuri Adachi
 • Yusuke Nakano
 • Takashi Hosoi
 • Keizo Kato
 • SRD
 • IMAGICADIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Mox Co., Ltd.

General Producer

Executive Producer

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.

Some of the links below are affiliate links meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase.

Stream the best stories.

Some of the links below are affiliate links meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase.

Get Disney+