FANDOM


Hier stehen alle Personen aufgelistet, die am Videospiel Mario Party-e für den Nintendo e-Reader mitgearbeitet haben.

Producer

 • Satoshi Yamato

Director

 • Toru Osawa

Technical Support

 • Nobuhito Koganezawa
 • Daisuke Tsujimura

Card Game Design

 • Hitoshi Imamoto
 • Hideyuki Hashimoto
 • Noriyuki Niwa

e-Application Director

 • Masanobu Suzui

e-Application Planning

 • Mitsuru Shinohara
 • Yu Onoda
 • Hirotaka Watanabe

e-Application Design

 • Nobuaki Tanaka
 • Yasuhiro Nakamura
 • Giichiro Matsumoto

e-Application Programming

 • Keiji Hara
 • Masaru Arai
 • Makoto Nakajima

Original Characters

Graphic Support

 • Yoichi Kotabe
 • Atsushi Tejima

Artwork

 • Yoshitaka Nishikawa
 • Naruhisa Kawano
 • Motoki Fujita
 • Yoshitomo Kitamura
 • Aki Ohsumi
 • Yasuhiko Ikeda

Translation

 • Keita Nakamura

Special Thanks

 • Makoto Kanoh
 • Super Mario Club

Executive Producer

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.