FANDOM


Луиджи е брат на Марио и другия главен герой. Той е по-страхлив от брат си често се крие от големите опасности,но понякога спасява положението.

Марио Братя

Първата поява на Луиджи е в Марио Братя,която се счита за първата игра с Марио. В нея Луиджи е играч 2 и може да помогне на брат си Марио да се справи със създанията в каналите.

Супер Марио Братя.

Играчът може да избере Луиджи вместо Марио и така да победи Баузър за пръв път.

Супер Марио Братя 2

Луиджи е един от игровите герои заедно с брат си,Тод и Прасковка. Тук героите трябва да спрат крал Уърт,като хвърлят неща по него. В тази игра Луиджи скача по-високо от всички останали,но се спира в тичането по-късно,което се случва и в повечето от следващите игри.

Супер Марио Братя 3

Тук Луиджи има същите сили като Марио и няма по-висок скок или трудно управление както в миналата игра. Той отново е играч 2 и се бие срещу Куупалингите и Баузър.

Супер Марио Свят

Луиджи отново губи високият си скок и трудното управление и може да бъде управляван от втория играч.

Супер Марио 64 DS

Луиджи се появява само в DS версията на Супер Марио 64 като един от игровите герои заедно с Марио„Уарио и Йоши. Можеш да играеш с Луиджи ако вземеш зелената му шапка,скрита някъде.